Strona główna

Poznaj Polskę na sportowo

AKTUALIZACJA 14 / 09 / 2022


ŁKS uczestniczy w programie „Poznaj Polskę na sportowo (PPnS)”, organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach programu kluby piłkarskie będące członkami PZPN mogą wnioskować o przyznanie dla swoich zawodników w wieku od 6 do 19 lat (tj. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) nieodpłatnych biletów oraz dofinansowania na udział w meczach, czyli w naszym przypadku – spotkaniach ŁKS-u na stadionie Króla.

Poznaj Polskę na sportowo umożliwia wyjazdy na mecze piłkarskie rundy jesiennej sezonu 2022/2023, w tym na spotkania ŁKS Łódź rozgrywane w ramach Fortuna 1 ligi oraz mecze Reprezentacji Polski (zaproszenia na mecz Reprezentacji A mężczyzn będą dostępne w programie PPnS wyłącznie dla laureatów Konkursu Wiedzy o piłce nożnej).

Każdy Klub, który przystąpi do PPnS, może złożyć wniosek o przyznanie biletów dla zawodników w liczbie od 18 do 45 oraz 1-3 opiekunów na każde wybrane wydarzenie sportowe znajdujące się na liście wydarzeń w systemie informatycznym PPnS z zastrzeżeniem, że mecze w rozgrywkach klubowych nie mogą być oddalone od siedziby klubu więcej niż 300 km. Ograniczenie to nie dotyczy meczów Reprezentacji Polski. Lista dostępnych wydarzeń sportowych może ulegać zmianom w zależności od liczby dostępnych biletów – bieżące informacje na temat dostępnych biletów na wydarzenia znajdują się w systemie informatycznym PPnS.

Klub, który wnioskuje o przyznanie biletów, może również wnioskować o przyznanie dofinansowania do wyjazdu w dwóch obszarach:

  1. Pokrycia realnych kosztów poniesionych przez Klub na opłacenie usługi transportowej oraz
  2. Pokrycia realnych kosztów poniesionych na zorganizowanie wyjazdu w postaci kosztów usługi gastronomicznej oraz kosztów wynagrodzeń dla opiekunów grup.

Szczegółowe kwoty przyznawanych dotacji, zasady przyznawania dotacji oraz ich rozliczania znajdują się w regulaminie przedsięwzięcia poznaj Polskę na sportowo, który stanowi załącznik do umowy ramowej z PZPN.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu i wspólne przeżywanie emocji sportowych na stadionie Króla!

Możliwy jest również kontakt z przedstawicielem klubu – Oskar Bugajny (nr tel. 882 893 185) lub oskar.bugajny@lkslodz.pl

Załączniki:

 Sponsor strategiczny

Sponsorzy

Partner strategiczny

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partner techniczny

Partner medyczny