Strona główna

Stowarzyszenie Kibiców ŁKS Łódź

03 / 08 / 2017

Stowarzyszenie Kibiców od ponad dziesięciu lat bierze czynny udział w kreowaniu pozytywnego wizerunku Łódzkiego Klubu Sportowego, ale również i miasta.

SK ŁKS wspiera, a niekiedy i współtworzy inicjatywy klubu, troszczy się o przyjazną atmosferę podczas widowisk sportowych, ponadto zajmuje się organizacją wydarzeń dla dzieci i akcji charytatywnych. Wśród nich należy wspomnieć między innymi o piknikach i wigiliach dla dzieci z domów dziecka oraz biedniejszych rodzin, turniejach piłkarskich dla młodszych i starszych kibiców czy aukcjach, z których dochód przeznaczany jest na promocję klubu wśród najmłodszych. SK ŁKS współpracuje z Domem Dziecka nr 1 przy ulicy Aleksandrowskiej i Domem Pomocy Społecznej przy ulicy Spadkowej. Wraz z „Łódź Kocha Sport” Stowarzyszenie Kibiców ŁKS-u promuje aktywny tryb życia.Sponsorzy główni

Sponsorzy

Partner strategiczny

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partner techniczny

Partner medyczny