Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ŁKS Łódź Sp. z o.o. z siedzibą Al. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź, NIP: 7272831339, KRS: 0000733958., kontakt mailowy pod adresem: lkslodz@lkslodz.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających, nawiązania lub kontynuowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a spółką ŁKS Łódź, marketingu bezpośredniego proponowanych usług i towarów oraz przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przetwarzane Państwa dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa, zostały przekazane w Państwa imieniu lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych w tym m.in: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty ściśle współpracujące z ŁKS Łódź Sp. z o.o.  i w jej imieniu.

Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Jednocześnie mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych z jednoczesnym prawem do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

W przypadku nie wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych prosimy o kontakt: marketing@lkslodz.pl.

Jednocześnie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skarg w zakresie RODO do organu nadzorczego.