Klub

Rusza nabór do sportowej olimpiady dla przedszkolaków

26.02.2019

26.02.2019

Rusza nabór do sportowej olimpiady dla przedszkolaków

Klub ŁKS Łódź przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 46 organizuje sportową przedszkoliadę dla najmłodszych. Od dzisiaj zainteresowane przedszkola mogą zgłosić swój udział w tym wydarzeniu.

Olimpiada będzie się składać z dwóch etapów:

  • Etap I: Eliminacje do finału. Wszystkie zgłoszone placówki zostaną zaproszone do siedziby SP 46, przy ul. Żwirki 11/13. Eliminacje mogą potrwać łącznie dwa dni, w zależności od ilości zgłoszeń. Etap będzie składał się z konkurencji z piłką (nie będą to typowe mecze). Udział mogą wziąć zarówno chłopcy oraz dziewczynki. Każda zgłoszona drużyna powinna liczyć 10 zawodników. Eliminacje do głównego etapu odbędą się na początku kwietnia. Dokładny termin zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji.
  • Etap II: Finał Olimpiady. 4 przedszkola, które zdobędą najwięcej punktów z eliminacji, zostaną zaproszone do rundy finałowej, która odbędzie się na obiektach treningowych ŁKS-u przy ul. Minerskiej pod koniec kwietnia (dokładny termin zostanie wyznaczony zaraz po zakończeniu eliminacji). Udział w finale biorą składy drużyn, które konkurowały z innymi w poprzednim etapie. Finał będzie połączony z piknikiem dla dzieci i rodziców. Klub przygotuje również atrakcje dla najmłodszych dopingujących i ich opiekunów. Na finalne rozgrywki zostaną zaproszone całe grupy przedszkoli.

Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania sportowego stroju, a w tym obuwia.

Cele olimpiady:

  • Rozwijanie sprawności fizycznej oraz współpracy i współdziałania w zespole,
  • rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie postawy prozdrowotnej
  • propagowanie kultury fizycznej wśród najmłodszych
  • promowanie sportu jako aktywnego wypoczynku
  • integracja dzieci przedszkolnych

Jak wygląda proces zgłoszeń?

1. Należy wysłać maila na adres milena.chmielecka@lkslodz.pl, który będzie zawierał następujące informacje:

  • Pełną nazwę placówki,
  • Adres przedszkola,
  • Imię, nazwisko oraz numer telefonu koordynatora z ramienia przedszkola.

2. Następnie zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularzy RODO oraz karty zgłoszeniowej, która powinna być również podpisana przez dyrekcję danego przedszkola.

Rekrutacja potrwa do 15 marca. Do olimpiady może zgłosić się maksymalnie 20 przedszkoli (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dokładny spis konkurencji i szczegółowe informacje znajdą Państwo w REGULAMINIE.

Dla najlepszych zespołów z rundy finałowej przewidziane są upominki. W dwóch wygranych przedszkolach zostaną przeprowadzone specjalne zajęcia o zdrowym odżywianiu z udziałem zawodników pierwszej drużyny ŁKS-u Łódź. Spotkania będą opierać się na części merytorycznej oraz wspólnej zabawie. Zawodnikom będzie również towarzyszyć nasza maskotka Bodzio!

Serdecznie zapraszamy do współpracy!