Strona główna

Regulamin

AKTUALIZACJA 12 / 07 / 2022


REGULAMIN STADIONU

 1. Podstawą prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowi art. 6, ust. 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami.
 2. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom niniejszego regulaminu i ogólnie obowiązującym przepisom.
 3. Osoby przebywające na terenie stadionu podczas trwania imprezy masowej podlegają ogólnie obowiązującym przepisom, a w szczególności przepisom:
  • Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.
  • przepisom właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków sportowych,
  • przepisom niniejszego regulaminu i regulaminu imprezy masowej.
 4. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.

I. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Stadion jest miejscem, na którym organizowane są mecze piłki nożnej oraz inne imprezy sportowe i kulturalne.
 2. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada organizator.
 3. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków sportowych.
 4. W przypadku, gdy impreza jest opóźniona lub odroczona, decyzja o zwrocie opłat wejściowych pozostaje do wyłącznego uznania Organizatora imprezy.
 5. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora MAKiS.
 6. Teren stadionu jest monitorowany dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.

» Regulamin sprzedaży.
» Regulamin imprezy masowej.Sponsor strategiczny

Sponsorzy

Partner strategiczny

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partner techniczny

Partner medyczny