Strona główna

Regulamin

AKTUALIZACJA 12 / 05 / 2017


REGULAMIN STADIONU

 1. Podstawą prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowi art. 6, ust. 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami.
 2. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom niniejszego regulaminu i ogólnie obowiązującym przepisom.
 3. Osoby przebywające na terenie stadionu podczas trwania imprezy masowej podlegają ogólnie obowiązującym przepisom, a w szczególności przepisom:
  • Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.
  • przepisom właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków sportowych,
  • przepisom niniejszego regulaminu i regulaminu imprezy masowej.
 4. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.

 

I. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Podstawą prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowi art. 6, ust. 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami.
 2. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom niniejszego regulaminu i ogólnie obowiązującym przepisom.
 3. Osoby przebywające na terenie stadionu podczas trwania imprezy masowej podlegają ogólnie obowiązującym przepisom, a w szczególności przepisom:
  • Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.
  • przepisom właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków sportowych,
  • przepisom niniejszego regulaminu i regulaminu imprezy masowej.
 4. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.

» Regulamin sprzedaży.
» Regulamin imprezy masowej.Sponsor strategiczny

Sponsorzy

Partner strategiczny

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partner techniczny

Partner medyczny