Symbole klubu

Nazwa – Łódzki Klub Sportowy

AKTUALIZACJA 15 / 08 / 2017


Łódzki Klub Sportowy

ŁÓDZKI KLUB SPORTOWY

…to coś więcej, niż tylko nazwa

Dla kibiców piłki nożnej w naszym kraju nazwa – Łódzki Klub Sportowy – jest tym nad czym przechodzi się do porządku dziennego. Wszyscy w Polsce znają trzyliterowy skrót i jego rozwinięcie, większość jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, że za tą wydawałoby się prostą nazwą kryje się ważna idea, od początku przyświecająca założycielom jednego z najstarszych w Polsce klubów. A idea ta, zwłaszcza dla sympatyków ŁKS-u, powinna być czymś więcej niż tylko historyczną ciekawostką.

Łódzki Klub Sportowy po raz pierwszy

Już w piśmie złożonym w 1909 roku w biurze Urzędu Generalnego Gubernatora Guberni Piotrkowskiej pada nazwa „Łódzkiego (Towarzystwa) Klubu Sportowego”.

W załączonym zaś do tego pisma statucie klubu jego twórcy informują, że stowarzyszenie nosi nazwę „Łódzki Klub Sportowy”, jego celem jest fizyczny rozwój członków (między innymi poprzez uprawianie gry w piłkę nożną), ponadto stowarzyszenie jest apolityczne, to znaczy „wyklucza ze swojej działalności wszelkiego rodzaju agitację polityczną”.

W 1909 roku kiedy Łódź znajdowała się pod zaborem rosyjskim owa „apolitycznośc” była wymuszoną przez władzę koniecznością, niemniej kolejne lata potwierdzą i polski charakter klubu, i to że nie wykluczał on nigdy osób obcego pochodzenia, a w klubie zawsze było miejsce dla osób o różnych poglądach, bez względu na ich wykształcenie czy pochodzenie społeczne.

Łódzki oznacza – dla każdego łodzianina

Założyciele klubu podkreślili już w pierwszym statucie, że członkiem ŁKS-u może być niemal każdy – „bez względu na wyznanie i narodowość”. Na to też zwrócił uwagę Kazimierz Badziak pisząc w wydanej na stulecie klubu książce, że „określenie łódzki w nazwie klubu należy rozumieć w ten sposób, iż można było należeć do niego bez względu na pochodzenie narodowe oraz wyznanie. Na tym zresztą polegała siła ŁKS oraz jego późniejsze znaczenie w skali miasta” („100 lat ŁKS”, Gia, Katowice 2008, s. 14-15).

Twórcami i członkami ŁKS-u w pierwszym okresie istnienia klubu byli więc Polacy, a także zasymilowane z polskim społeczeństwem i polską kulturą osoby pochodzenia niemieckiego czy żydowskiego. Byli nimi fabrykanci, kupcy, przedstawiciele inteligencji pracującej i wolnych zawodów, ale i osoby wywodzące się z tak zwanej niższej klasy średniej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę szybko dołączyli do nich robotnicy, rzemieślnicy, studenci i gimnazjaliści.

Na łamach gazet

Nazwa klubu pojawiła się w łódzkiej prasie ponoć już latem 1909 roku, na pewno natomiast znana już była jesienią tego roku. Znajdziemy ją chociażby w wydawanym od 1897 roku,  a związanym z endecją czasopiśmie „Rozwój” – polskiej gazecie ukazującej się w znajdującej się pod zaborem rosyjskim Łodzi.

Na stronie piątej „Rozwoju” z 16 października 1909 roku znajdziemy taką oto zapowiedź meczu piłkarskiego:

„Łódzki klub sportowy urządza w niedzielę, dnia 17 b. m., przy ulicy Dzielnej Nr 47 grę w piłką nożną, w której uczestniczyć będą pierwsze drużyny tegoż klubu i Towarzystwa Kraft” (“Rozwój” nr 189 z 16.10.1909, s. 5.).

Dwa dni później dziennikarz tej samej gazety podsumował wspomniane zawody jednym zdaniem: „Piłka nożna. Łódzki klub sportowy, urządzając wczoraj zabawę w piłkę nożną, przyszedł do wniosku, że uczestnicy tej gry wykazali bardzo dużą sprawność” („Rozwój”, nr 190 z 18.10.1909, s. 5.). Swoją drogą spotkanie to ŁKS wygrał 2:1, bramkarz Robert Kaszner obronił aż dwa rzuty karne egzekwowane przez rywali, a jedną z bramek zdobył Józef Panek, obrońca a jednocześnie człowiek, który prowadził wówczas treningi piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego.

Włókniarz i ŁKS-Ptak

Warto dodać, że pod koniec lat 40. dwudziestego wieku decyzją władz państwowych wszystkie kluby zostały przypisane do stowarzyszeń sportowych, a że ŁKS został przypisany do Zrzeszenia Sportu „Włókniarz” aż do 1957 roku występował jako ŁKS-Włókniarz Łódź lub Związkowy Klub Sportowy „Włókniarz Łódź” (choć kibice i tak mawiali, że „chodzą na ŁKS”). Z kolei w drugiej połowie lat 90. nazwę klubu zestawiono z nazwą sponsora (ŁKS-Ptak), co było w tamtym czasie częstą, choć na szczęście krótkotrwałą praktyką w polskim futbolu.

Lokalni patrioci

Członków najstarszego polskiego klubu miasta włókniarzy połączyła miłość do Łodzi, sportu, a także szacunek do polskiej kultury. A zatem i dla tych, działających pod koniec pierwszego dziesięciolecia XX wieku, jak i dla ich następców – najistotniejsze były przede wszystkim idee szlachetnej rywalizacji sportowej i tak zwany lokalny patriotyzm, który zresztą zwykle szedł w parze z pielęgnowaniem narodowej tradycji, kultury, historii i języka.

To dlatego już w latach 20. i 30. w ŁKS-ie znalazło się miejsce i dla endeków, i dla sympatyków obozu piłsudczykowskiego, i dla socjalistów. To dlatego na rzecz klubu pracowali związany z Polską Partią Socjalistyczną Aleksy Rżewski, sympatyk sanacji mecenas Bolesław Fichna i wyznający centro-prawicowe poglądy Józef Wólczyński, swoją drogą zaangażowany w rozwój klubu od samego początku jego istnienia.

I tak właśnie należałoby i dzisiaj czytać nazwę Łódzkiego Klubu Sportowego.

 Sponsorzy główni

Sponsorzy

Partner strategiczny

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partner techniczny

Partner medyczny